Khi có phát sinh về vấn đề chất lượng và dịch vụ hàng hóa, khách hàng gọi điện trực tiếp cho cán bộ kinh doanh, quản lí hoặc số hotline. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và xử lí, đưa ra phương an giải quyết ngay lập tức.